Väsentligt
annorlunda

Våra värderingar styr oss i vårt arbete. Snarare än uttalade ord vi ramar in och sätter på väggarna, så är det en känsla som genomsyrar hela vårt företag.

Kraftfull kunskap

Kunskap och ledarskap är vår passion. Projektledning är vår profession.

I över ett decennium har vi i första hand projektlett och arbetat i många projekt inom kärnkraftsbranschen. Men vi är även verksamma inom andra delar av energisektorn så som vindkraft, vattenkraft samt traditionell värmekraftverk och gas- och oljekraftverk.

Projektledare

Med operativ yrkeserfarenhet

Våra huvudområden för projektledning ligger inom anläggnings-, system- och detaljkonstruktion, bygg- och montageledning samt driftsättning. Vi jobbar med och har erfarenhet av projektets alla faser.

Förutom projektledning som är vår huvudtjänst erbjuder vi även ett antal specialisttjänster som går hand i hand med den kunskap vi har, som till exempel; Project Reviews, Readiness Reviews, förstudier och upphandling. Mer om detta kan du läsa under våra tjänster.

Alla våra projektledare har yrkeserfarenhet från olika operativa ledande befattningar inom olika delar av energisektorn, så när du samarbetar med oss kan du få projektledare som har den precisa och specifika fackkunskap du söker. Det kallar vi för kraftfull kunskap.


Tjänster

Vi arbetar med projektledning för energisektorn inom anläggnings-, system- och detaljkonstruktion, bygg- och montageledning samt driftsättning. Utöver detta erbjuder vi även specialisttjänster för projekt där vi själva inte ingår i projektteamet.

Våra projektledare har alltid specifik fackkunskap och vi väljer alltid den eller de projektledare som är bäst lämpade för respektive uppdrag.

Våra kompetensområden inom projektledning är:

 • Riskhantering
 • Ekonomistyrning
 • Upphandling
 • Kvalitetsledning
 • Kravhantering
 • Planering
 • Projektstyrning
 • Resursplanering
 • Anläggningsdrift
 • Säkerhet
 • Kärnkraftssäkerhet
 • Granskning

Är vi rätt företag för jobbet? Fråga oss gärna om våra tjänster och hur vi beroende på era behov kan hjälpa till.

Är vi rätt företag för jobbet?

Fråga oss gärna om våra tjänster
Våra specialisttjänster är:

 • Readiness Reviews
 • Project Reviews
 • Konstruktionsledning (el/mek)
 • Montageledning
 • Förstudier
 • Upphandling
 • Leverantörsbedömning (klarar man leverans?)
 • Driftsättning
 • Granskning

Uppdrag

När vi tar oss an ett nytt projekt lägger vi stor vikt vid att förstå uppdragets kärna. Att se utmaningen är avgörande för att skapa en tydlig kontraktering med vår uppdragsgivare.

Vi arbetar med stora och medelstora projekt. Och i projektets alla faser. Oavsett vilket ser vi alltid till att bemanna projektet med erfarna projektledare som har den fackkunskap och erfarenhet som krävs för att utföra uppdraget på ett effektivt och säkert sätt.

Vi arbetar både på kund och leverantörssidan och har kunder som; Vattenfall, Westinghouse, Areva, ABB, Alstom, Siemens, OKG mfl. Självklart är vi IPMA och PMI certifierade. Nedan kan du se exempel på uppdrag vi har utfört.

Uppdragets kärna

Se utmaningen

 • Uppdrag

  TWICE

  Plats

  Ringhals 2

  Beskrivning

  I&C moderniseringsprojekt.


  Projektet omfattade modernisering av större delen av befintligt I&C system och funktioner. Kontrollutrustningen i både säkerhet och driftklassat system blev datoriserat, samt att kontrollrummet också blev helt utbytt och en ny fullskalssimulator för driftutbildning och kvalificering installerades.

 • Uppdrag

  PLEX

  Plats

  Oskarshamn 2

  Beskrivning

  Förlängd livslängd på anläggning.


  Projektet omfattar säkerhetsåtgärder (SSMFS) som: elektrisk separation av kablar och skåp för EL och I&C, brandseparation, seismiska krav, motstå översvämning och orkan och ny diversifierad kylkedja. Projektet omfattar även förbättring av den allmänna tekniska statusen så att livslängden ökar till 60+ (30 år efter avslut 2013) samt ökning av den elektriska uteffekten från 625 MW till 845 MW.

 • Uppdrag

  FREJ

  Plats

  Ringhals 4

  Beskrivning

  Den mest omfattande revisionen I Ringhals historia.


  Projektet omfattade byte av ånggeneratorer, trycksättare, högtrycksturbiner, turbinskydd och kontrollsystem. Det omfattade också anläggnings- och systemanalys samt omkvalifisering av vätskesystem. Det var den högsta effekthöjningen av en PWR reaktor (18,6%).

 • Uppdrag

  NICE/TURBO

  Plats

  Ringhals

  Beskrivning

  New I&C Equipment (NICE), projekt för modernisering av turbinernas regler- och skyddssystem på Ringhals 3 och Ringhals 4. Turbine Plant Optimization (TURBO), uppgradering av turbinanläggning Ringhals 4.


  Syftet med NICE var att öka produktionstillgänlighet och säkerhet för turbinanläggningen, samt nödvändiga åtgärder för effekthöjning. Syftet med T var primärt att öka turbinanläggningens produktionsförmåga och tillgänglighet på lång sikt.


Om oss

Grunden till K-utveckling Engineering lades på 90-talet då Anders och Peo arbetade tillsammans.

Anders och Peo kände tidigt att det fanns stora möjligheter att förbättra arbetsprocessen och ledningen av projekt. 2001 startade tanken på projektledningsföretaget, som senare blev K-utveckling Engineering med filosofin att vara väsentligt annorlunda.

Och det var främst tre saker man ville göra annorlunda.

Först och främst bestämde man sig för att anställa medarbetare med ”integritet” som kunde arbeta självständigt, leda projektet framåt men också behålla de mänskliga värdena. Målet var att hitta de människor som brinner för det dem gör så tar K-utveckling Engineering hand om resten.

Den andra idéen var att aldrig sluta utvecklas. Personalen skulle alltid få möjlighet att utbilda sig inom sitt fackområde men också ges chansen att utvecklas i den riktning de själva önskar. Och företaget som sådant skulle alltid sträva efter framgång genom utveckling.

En tredje och viktig sak man bestämde sig för var att alltid vara ärlig och transparenta i sitt företagande. Inte bara för sin egen skull, för uppdragsgivarnas, allmänhetens och säkerhetens skull.

Filosofi

Väsentligt annorlunda

Filosofin lever än idag. K-utveckling Engineering är aldrig bättre än den samlade kunskapskraften hos sina medarbetare. Därför är man fortfarande väldigt noga med att skapa engagemang och trivsel hos sina medarbetare så att alla gör sitt yttersta i sina uppdrag. Dels genom personlig utveckling i form av utbildningar och avancerade och motiverande arbetsuppgifter men också genom att alla är med och påverkar företagets framtid.

Vår affärsidé är att förse energisektorn med relevant fackkunskap och ledarskap för att driva projekt för att utföra arbeten på rätt sätt och i rätt tid. Alla projekt inom energisektorn ställer höga krav på kompetens och säkerhet. Och kanske är detta som mest påtagligt inom kärnkraftsindustrin.

Vår långa erfarenhet inom kärnkraft har gett oss relevant nödvändig erfarenhet och kompetens, det som krävs för att framgångsrikt leda och arbeta inom energisektorn.

Vision

Aldrig sluta utvecklas

Vår vision är kort och gott att aldrig sluta utvecklas. Vi är ett kunskapsföretag och det värsta som kan hända ett kunskapsföretag är stagnation. Kunskap är en färskvara, därför ser vi alltid till att våra medarbetare får möjligheten till personlig utveckling och vidareutbildning. Och vi håller alltid ögonen öppna för personer med kompletterande kompetenser. Att aldrig sluta utvecklas gäller även vårt företag som helhet. Vi vill alltid bli lite bättre för att stärka vår attraktionskraft gentemot framtida medarbetare och potentiella uppdragsgivare.Våra värderingar styr oss i vårt dagliga arbete. Snarare än uttalade ord vi ramar in och sätter på väggarna, så är det en känsla som genomsyrar hela vårt företag. Vårt företags själ och fundamentet på vilket vi bygger våra samarbeten. Om man skulle ge sig på att försöka förklara våra värderingar i ett par meningar så skulle det bli något i stil med;

”Med säker hand och rätt kunskap leder vi utvecklingen av våra uppdrag mot högt uppsatta mål. Vi skapar förtroende hos våra kunder genom ärlighet och professionalism. För vår skull och för din skull.”


Kontakta oss

Vill du komma i kontakt med oss inför ett kommande projekt eller vill du veta mer om oss och våra tjänster. Fyll i formuläret nedan eller ring eller maila oss så hjälper vi mer än gärna till.

Ps. Vi är alltid intresserade av att komma i kontakt med potentiella medarbetare. Är du bäst på det du gör? Hör av dig.

K-utveckling Engineering AB
Besöksadress: Fredsgatan 25, 331 52 Värnamo
Postadress: Box 425, 331 24 Värnamo

Telefon:

070-625 22 95

E-mail:

info@kutveckling.se

© Lantmäteriet.